Over Archikidz Enschede

Archikidz Enschede organiseert voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar een workshop, met als doel om kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met hun gebouwde omgeving. Als zij het voor het zeggen hadden…hoe zou hun huis, school, sport- en speelveld er uitzien? Onder begeleiding van architecten bouwen de kinderen een maquette van hun droomhuis, luchtkasteel of fantasiebouwwerk, geïnspireerd op het thema van die dag.

Een belangrijk gegeven van Archikidz is, is dat het gratis is. Het wordt mogelijk gemaakt door sponsoring, donaties en subsidies, zowel in geld als in natura. Ook de begeleiding van de kinderen op de dag zelf, gebeurt geheel op vrijwillige basis.

 

Maatschappelijke behoefte
De Stichting Archikidz signaleert in de maatschappij een aantal ontwikkelingen, die we op positieve wijze willen beïnvloeden:

Aandacht en betrokkenheid
Als gevolg van een steeds meer individualistische samenleving, kampen steden met een afnemende aandacht voor de gebouwde en natuurlijke omgeving. Je zou kunnen zeggen dat de zorg steeds meer wordt overgelaten aan anderen, in het bijzonder de gemeente. Wij denken dat kinderen door hun’ onschuldige’ kijk op de wereld een makkelijke toegang hebben tot die omgeving. Door kinderen op een speelse en educatieve manier mee te laten denken over hun eigen (droom)huis, straat of wijk verwachten we een hogere betrokkenheid, meer zelfbewustzijn en besef van de overwegingen die gepaard gaan met het maken van die omgeving.

Solidariteit
Typerend voor een stad is een grote spreiding van sociaal economisch zwakke gezinnen en hoger opgeleide tweeverdieners met kinderen. Archikidz wil graag een brug slaan tussen die twee uitersten. Kinderen zijn van nature meer ongedwongen in de omgang met de ‘ander’. Daarom bieden wij hen de ruimte en gelegenheid elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en elkaar te begrijpen. Iedereen is welkom bij Archikidz vanuit zijn eigen achtergrond. Ons doel is het versterken van saamhorigheid en verbondenheid met de Nederlandse, in het bijzonder met de Enschedese multiculturele samenleving.

Creativiteit
Het valt ons op dat kinderen die in een stad wonen in toenemende mate in huis spelen om verschillende redenen. Het fysieke spelen en creatief bezig zijn met elkaar vermindert. Gamen, chatten en televisiekijken hebben een groot aandeel in de vrijetijdsbesteding van kinderen. Zandkastelen en boomhutten zijn al lang ingeruild voor de Playstations, DS-sen en het tablet. Archikidz wil kinderen weer in aanraking brengen met hun creativiteit op een speelse manier door een ‘ouderwets’ aanbod van knippen, prikken en plakken. In deze optiek ligt de vaardigheid je zelf creatief te uiten aan de basis van de ontwikkeling tot een gezond en harmonisch mens.

 

Missie
Archikidz heeft als doel om kinderen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met hun (gebouwde) omgeving.

Een belangrijk gegeven is dat Archikidz gratis is en dat we het toegankelijk maken voor Enschedese kinderen uit alle lagen van de bevolking. Archikidz wil ruimte bieden voor ontmoeting en samenwerking. Achtergrond en afkomst spelen geen rol. Het enige dat telt is fantasie en plezier om samen bezig te zijn met ideeën.
Onze aandacht richt zich vooral op kinderen voor wie het niet vanzelfsprekend is om deel te nemen aan een dergelijk evenement.

 

Visie
Elk kind woont in een gebouw in een straat of plein in een dorp of stad. Die gebouwen, straten, steden en dorpen komen er niet zo maar. Die worden ontworpen en gebouwd, nadat er over nagedacht is.
Als kinderen het voor het zeggen hadden, hoe zou dan hun stad, dorp, straat, sport- en speelveld er uit zien? Wat zouden ze willen veranderen in hun eigen stad? Wat maakt een huis tot een fijn huis?
Archikidz Enschede gelooft in de creatieve kracht van kinderen. Wij willen ze uitnodigen deze te ontdekken door mee te denken, mee te doen en mee te ‘bouwen’ aan hun eigen (leef)omgeving.

 

Doelstelling
Archikidz Enschede organiseert een gratis architectuurworkshop voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar. Onder begeleiding van architecten bouwen de kinderen een maquette van hun droomhuis, luchtkasteel of fantasiebouwwerk, geïnspireerd op het thema van de dag.

 

Edities

Archikidz 2016: Te Gek Wonen!
Foto’s / Sfeerfilm

 

Archikidz 2017: Huis voor je Huisdier
Foto’s / Sfeerfilm

 

Archikidz 2018: Wonen op Water
Foto’s

 

Archikidz 2019: Wonen in de Wolken
Foto’s / Sfeerfilm

 

Archikidz 2022: Een Huisje aan de Melkweg
Foto’s / Sfeerfilm

 

Archikidz 2023: Wonen in een Molen
Foto’s / Sfeerfilm

Zoeken

Facebook

Volg ons op Facebook!

Donateurs gezocht

Archikidz is gratis en dus bereikbaar voor kinderen uit alle lagen van de bevolking – ook voor kinderen voor wie deelname aan een dergelijk evenement niet vanzelfsprekend is. Archikidz Enschede wordt mogelijk gemaakt door sponsoring en donaties. De organisatie en de begeleiding van de kinderen gebeurt geheel op vrijwillige basis. De organisatie werkt er hard aan om het benodigde budget tijdig bij elkaar te krijgen. Daarbij kunnen we alle hulp gebruiken. Je kun ons helpen door donateur te worden. Lees meer